Novosti

Pregled novosti.

Pregled novosti

Datum
Novost
25.03.2024v.5.24.325
- U modulu obračun plaća:
-- uključena je nova SEPA promjena od 17.03.2024 (pain.001.001.09)
07.02.2024v.5.24.207
- U modulu robno-materijalno knjigovodstvo:
-- uključena je mogućnost vođenja napojnica
15.12.2023v.5.23.1215
- U modulu obračun plaća:
-- uključene su sve novosti u obračunu koje se primjenjuju od 01.01.2024.
22.11.2023v.5.23.1122
- U modulu obračun plaća:
-- uključene su sve predradnje za godišnji obračun poreza i prireza.
20.09.2023v.5.23.920
- U modulu financijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo:
-- kod evidencije partnera dodana je mogućnost pretrage i preuzimanja podataka iz sudskog registra.
- U modulu robno-materijalno knjigovodstvo:
-- završena je integracija MONRI MicroPos naplatnog uređaja za plaćanje karticama.
- U modulu obračun plaća:
-- uključene su nove isplatne liste te način utvrđivanja plaće i naknade plaće koji stupaju na snagu od 01.10.2023.
-- uključene su pripremne radnje za novi format sepa naloga pain.001.001.09 koji stupa na snagu od 19.11.2023.