Podrška

Preuzimanje najnovijih verzija programa.

Preuzimanje kompleta programa

Naziv programa Verzija Download

DBStudio

Komplet programa za firme
(DBFin, DBTrg, DBOd, DBOs i DBPut)

5.23.601

DBStudioObrt

Komplet programa za obrtnike
(DBObrt, DBTrg, DBOd, DBOs i DBPut)

5.23.601


Preuzimanje pojedinačnih modula

Naziv programa Verzija Download

DBFin

Modul za financijsko knjigovodstvo

5.23.601

DBObrt

Modul za obrtničko knjigovodstvo

5.23.601

DBTrg

Modul za robno-materijalno knjigovodstvo sa modulom za POS

5.23.601

DBUgo

Modul za robno-materijalno knjigovodstvo sa modulom za POS - ugostiteljstvo

5.23.601

DBOd

Modul za obračun plaća

5.23.601

DBOs

Modul za evidenciju osnovnih sredstva i sitnog inventara

5.23.601

DBPut

Modul za evidenciju i obračun putnih troškova

5.23.601

DBTrgNar

Modul za naručivanje

5.23.601

DBOdErv

Modul za evidenciju radnog vremena

5.23.601

DBSilos

Modul za vage i silose

5.23.601

DBMlin

Modul za mlinarsku industriju

5.23.601

DBOtpad

Modul za vođenje evidencija o nastanku i oporabi otpada

5.23.601

DBVeri

Modul za serijalizaciju lijekova

5.23.601


Preuzimanje ostalih pomoćnih programa

Naziv programa Verzija Download

TeamViewerQS

Program za udaljenu podršku

14


Napomena:

Nakon preuzimanja i instaliranja programa, potrebno je isti registrirati. Korisnici koji imaju registriran program, kod ponovne instalacije više nije potrebna registracija.
Program se može koristiti u probnom radu (bez registracije) na rok od 60 dana od datuma instalacije.
Nakon isteka perioda probnog rada, program je potrebno registrirati ili deinstalirati sa računala.